Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Europejski Dzień Numeru 112
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-02-11 13:03:19

11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru 112. Jest to jednolity numer alarmowy dla połączeń stacjonarnych i komórkowych, obowiązujący w całej Unii Europejskiej.

System powiadamiania ratunkowego został ujednolicony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (wcześniej zgłoszenia do numeru 112 obsługiwała w większości przypadków Policja i Państwowa Straż Pożarna).

Jego funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Za organizację i koordynację funkcjonowania systemu odpowiada Minister Administracji i Cyfryzacji.
Obsługą zgłoszeń alarmowych zajmują się, tworzone przez wojewodów, Centra Powiadamiania Ratunkowego (CPR), których na terenie kraju funkcjonuje siedemnaście.

Dzięki ujednoliceniu systemu, czas oczekiwania na połączenie z operatorem numeru 112 skrócił się średnio do 10 sekund.
W systemie rozproszonym czas ten wynosił 28 sekund. Zwiększyła się także możliwość dodzwonienia się na numer 112.
W przypadku przeciążenia jednego z CPR, zgłoszenie automatycznie kierowane jest do innego i tam obsługiwane.

Szczegółowe informacje o numerze alarmowym 112 można znaleźć na stronie: www.112.gov.pl

Opr. PCZK Radzyń Podlaski 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=530
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 23:11. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1