Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2014 rok
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-02-12 14:50:42

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu, krajoznawstwa i turystyki oraz regrantingu w zakresie kultury, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2014 roku dokonał wyboru ofert oraz podmiotów i udzielił dotacji.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=531
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 09:22. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1