Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Posiedzenie Rady LGD "Zapiecek"
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-03-04 14:21:33

Informujemy, że odwoławcze posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 25 marca 2014 r. o godz. 9:15 w w restauracji Bajka, ul. Wyszyńskiego 7B w Radzyniu Podlaskim.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
  3. Stwierdzenie quorum.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja nad zasadnością odwołań. W przypadku uznania odwołania za zasadne: Ponowna ocena wniosków.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w zakresie poszczególnych działań.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Kierownik biura LGD „Zapiecek”
Jakub Sozoniuk

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=535
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:20. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1