Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Karta parkingowa – od lipca zmiany w przepisach!
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-03-28 13:01:16

1 lipca 2014 roku w życie wchodzą nowe przepisy regulujące wydawanie kart parkingowych. Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą swoją ważność 30 listopada br. Organem wydającym nowe karty będzie przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Okres ważności karty

Imienna karta parkingowa będzie wydawana na czas nie dłuższy niż 5 lat. Istnieje również możliwość wydania karty parkingowej placówkom, które mają samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, taka karta będzie wydana na okres 3 lat.
Karty będą zewidencjonowane – jako cześć Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (przepisy dotyczące wprowadzenia centralnej ewidencji wchodzą w życie 4 stycznia 2016 r.).

Dla kogo karta?

Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oraz ograniczonymi możliwościami poruszania się.

W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności konieczne będzie ustalenie przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Dla osób do 16 roku życia, które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, warunkiem otrzymania karty będzie ograniczona możliwość poruszania się.

Udogodnienia

1 września 2014 roku wejdzie w życie przepis dotyczący wyznaczania miejsc parkingowych. Będzie to obowiązek wyznaczenia adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych oznaczonych kopertą:

4 % ogólnej liczby stanowisk – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.

Opłata za kartę

Opłata za wydanie karty parkingowej nie będzie mogła przekroczyć 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce krajowej za rok poprzedni (obecnie tj. 38 zł) oraz stanowi dochód budżetu państwa.

Warto mieć na uwadze, iż zostanie wprowadzona kara w wysokości 2 tys. zł dla osób, które bezprawnie będą posługiwały się kartą parkingową.  

Więcej informacji na temat zmian dotyczących zasad wydawania kart parkingowych znajdą Państwo na stronie www.niepelnosprawni.pl

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=538
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:49. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1