Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konkurs Gala Kultury Województwa Lubelskiego
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-04-22 10:50:33

Konkurs jest skierowany do animatorów kultury, instytucji, ośrodków kultury oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz kultury i ma na celu podkreślenie rangi działalności kulturalnej w lokalnych społecznościach.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Zgłoszenia kandydatów z terenu Powiatu Radzyńskiego należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (pok. Nr 10) lub przesłać e-mail’em na adres spoleczny@pra.pl w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 31 maja 2014 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=541
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:43. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1