Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Przystań Naturalnie Aktywnych w Niewęgłoszu
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-05-12 12:21:02

Powiat Radzyński podpisał w dniu 24 kwietnia 2014 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. "Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku Przystań Naturalnie Aktywnych", która będzie realizowana w ramach PROW na lata 2007 - 2013, osi 4 "Leader", działanie 413 "Małe projekty" na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizowaną przez LGD "Zapiecek". Wartość przyznanej w umowie pomocy wynosi 50000 zł.

Celem realizacji tej operacji jest rozwój turystyki i rekreacji na terenie Powiatu Radzyńskiego poprzez budowę pola biwakowego w Niewęgłoszu, gmina Czemierniki (w sąsiedztwie ze stajnią Radzyńskiego Klubu Jeździeckiego na działce nr 1461/5 będącej własnością Powiatu Radzyńskiego.

W ramach projektu powstanie pole biwakowe z infrastrukturą socjalno-sanitarną (ujęcie wody, zbiornik na nieczystości płynne (szambo), budynek hydroforni, umywalnia polowa na 10 miejsc, kamienny krąg na ognisko. Teren zostanie oświetlony i ogrodzony. Poza tym zostanie ustawiona tablica instruktażowa do nordic walking oraz stojak na rowery (15 miejsc).

Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim.

Przystan Naturalnie Aktywnych

W tym miejscu powstanie pole biwakowe. Fot. Bogdan Sozoniuk


logotypy ue

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=544
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 23:07. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1