Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konferencja o formach pomocy dla MŚP na lata 2007-13
Wiadomość dodał: Administrator, 2008-02-21 09:34:10

20 lutego 2008 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Radzyńskiego Jerzego Kułaka konferencja zatytułowana „Przedsiębiorco skorzystaj – formy pomocy dla MŚP na lata 2007-13”. Organizatorem konferencji była Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w niej wzięło ponad 80 uczestników.

Foto: Bogdan Sozoniuk
Wystąpienie Starosty Jerzego Kułaka.

Otwarcia konferencji oraz powitania uczestników dokonała Pani Katarzyna Krupska-Grudzień – Kierownik Filii Agencji Rozwoju Lokalnego w Radzyniu Podlaskim oraz Pani Dorota Sawa-Niećko – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie. Głos zabrali również zaproszeni goście: Pan Mateusz Orzechowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Pan Jerzy Kułak - Starosta Radzyński.

Starosta w swoim wystąpieniu omówił mocne strony naszego powiatu oraz wynikające z nich szanse i kierunki rozwoju. Najważniejsze z nich to m.in. dogodne położenie komunikacyjne (drogi krajowe nr 63 oraz 19 – w nieodległej przyszłości droga ekspresowa) oraz bardzo dobra infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych i baza rekreacyjno-sportowa (już istniejąca i planowana). Ponadto Starosta mówił planowanych inwestycjach z udziałem środków UE, w tym o projekcie budowy na terenie powiatu szerokopasmowej sieci internetowej.

Informacje dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (materiał do pobrania - plik pdf) przekazał Pan Jarosław Ejsmont - Kierownik Oddziału Zamiejscowego Lubelskiej Izby Rolniczej w Białej Podlaskiej, natomiast Pani Anna Ilczuk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim przybliżyła przedsiębiorcom tematykę programów wspierających lokalny rynek pracy. Ofertę kredytową PKO Bank Polski S.A. dotyczącą sposobów finansowania małych i średnich przedsiębiorstw ubiegających się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej przedstawili: Pan Piotr Galas – Z-ca Dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego PKO BP S.A. w Warszawie oraz Pani Elżbieta Sternik – Specjalista bankowy zespołu małych przedsiębiorstw ROD w Lublinie.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego – Pan Edmund Bożeński podczas swojego wystąpienia poruszył tematykę Lokalnych Grup Działania.

Kwestie pomocy finansowej dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2007-13 oraz roli Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości we wdrażaniu RPO WL 2007-2013 (dostępne środki pomocowe, procedura naboru wniosków, kwalifikowalność wydatków) omówił jej przedstawicielki - Iwona Gnyp oraz Barbara Mandziuk. (prezentacja ppt)

Na zakończenie konferencji Pani Wioletta Wilkos – Dyrektor ds. projektów ARL przedstawiła ofertę Agencji Rozwoju Lokalnego sp zo.o.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=55
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 23:08. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1