Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim powierzył stanowiska dyrektorów szkół
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-06-30 13:19:10

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2014 r. powierzył stanowiska dyrektorów szkół kandydatom wyłonionym w postępowaniu konkursowym:

Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim nie został rozstrzygnięty.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=553
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 08:33. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1