Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Posiedzenie Rady LGD
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-07-09 08:48:34

Informujemy, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 14 lipca 2014r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. Potockiego 1.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1.  Otwarcie obrad.
  2. Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
  3. Stwierdzenie quorum.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w zakresie poszczególnych działań.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

Kierownik biura LGD „Zapiecek”
Jakub Sozoniuk

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=554
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:09. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1