Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Wyniki drugiego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2014 rok
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-08-05 14:24:14

Po przeprowadzeniu drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz sportu Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2014 roku dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji.

 
 

 
 
 
 
 
 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=556
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:40. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1