Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Dotacje szkołom niepublicznym
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-09-18 09:50:46

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 17.09.2014 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138, poz. 2297 z dnia 1 grudnia 2010 r. została opublikowana uchwała Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, która weszła w życie 14 grudnia 2010 r.

Na podstawie § 3 ww. uchwały ustala się, co następuje:

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  2. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej w terminie od 18.09.2014 r. do 01.10.2014 r.
  3. Konsultacje przeprowadza się z podmiotami działającymi na terenie powiatu radzyńskiego.
  4. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego powiatradzynski.pl.
  5. Konsultacje będą przeprowadzane w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres: edukacja@pra.pl lub amichalak@pra.pl
  6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Uwaga:
W związku z wprowadzoną korektą do projektu przedmiotowej uchwały termin konsulatcji został wydłużony do dnia 02.10.2014 r.
w załączeniu:

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=563
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:32. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1