Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Powstaje pole biwakowe w Niewęgłoszu
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-09-25 12:26:28

Został wyłoniony wykonawca na budowę pola biwakowego w Niewęgłoszu. Jest nim radzyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szczepaniuk Witold. Wartość prac wynosi 120 tys. zł brutto. Zgodnie z umową podpisaną w dniu 11.08.2014 r., prace budowlane powinny zostać zakończone do dnia 11.11.2014 r.

Plac pod budowę został przekazany  w dniu 13.08.2014 r.

Pole biwakowe jest elementem operacji pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku Przystań Naturalnie Aktywnych", która jest realizowana w ramach PROW na lata 2007 - 2013, osi 4 "Leader", działanie 413 "Małe projekty" na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizowaną przez LGD "Zapiecek". Wartość pomocy przyznanej w umowie o dofinansowanie wynosi 50000 zł.

Przystan Naturalnie Aktywnych
Przystan Naturalnie Aktywnych

Trają prace przy budowie "Przystani Naturalnie Aktywnych". Fot. B. Sozoniuk.

 

logotypy ue

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=565
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 12:30. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1