Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Karta Dużej Rodziny - zostań partnerem!
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-09-30 13:59:41

Wojewoda Lubelski zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
Przystąpienie do Programu nie wymaga nakładów finansowych lub pozafinansowych ze strony partnerów biznesowych. Partnerzy nie ponoszą kosztów z racji wstąpienia do programu (także podatkowych, licencyjnych, marketingowych).

Karta Dużej Rodziny to jeden z instrumentów polityki rodzinnej państwa, którego celem jest tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodzin wielodzietnych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z dużych rodzin.
Funkcjonowanie Programu ma sprzyjać rodzinom z trojgiem i więcej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej, jak również zmniejszać codzienne wydatki z rodzinnego budżetu.

Jakie korzyści będą mieć partnerzy Programu?
Deklarując przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny Partnerzy

Informacja o tym, jak włączyć się do Programu znajduje się na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=566
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 22:57. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1