Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Karty parkingowe ważne jeszcze 7 miesięcy
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-10-14 08:24:34

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Taką nowelizację ustawy "Prawo o ruchu drogowym" przyjął Sejm RP na posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r., która teraz trafi do Senatu.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=568
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 23:10. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1