Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Podsumowanie IV kadencji (2010-2014) samorządu Powiatu Radzyńskiego
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-11-06 14:03:51

W czasie IV kadencji Rada Powiatu odbyła 34 sesje zwyczajne i nadzwyczajne oraz podjęła 230 uchwał

W kadencji 2010 – 2014 Samorząd Powiatu Radzyńskiego (i jego jednostki organizacyjne) zaangażowany był w realizację 42 projektów z udziałem środków zewnętrznych. Spośród nich Powiat Radzyński był wnioskodawcą i realizatorem 8 projektów, liderem w 10 projektach, a  partnerem w 2 projektach.  Jednostki organizacyjne realizują 22 projekty.

Łączna wartość realizowanych projektów wyniosła 79.598.306,71 zł.

Projekty realizowane były z zakresu:

W kadencji 2010 - 2014 przebudowano 20 km dróg i 2 mosty. Łączna wartość robót wyniosła 2.337.514 zł, w tym nakłady finansowe poniesione przez Powiat Radzyński - 1.759.821 zł. 

Posumowanie pracy samorządu Powiatu Radzyńskiego w IV kadencji (2010-2014) zawiera "Informator Powiatowy" - Biuletyn Samorządu Powiatu Radzyńskiego.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=572
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:53. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1