Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Szkoły Powiatu Radzyńskiego promują zdrowie
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-12-02 09:51:43

Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie Powiatu Radzyńskiego odbyło się w dniu 13.11.2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim. Podczas spotkania szkoły zaprezentowały propozycje na „Smaczne i zdrowe drugie śniadanie” oraz ogłoszone zostały wyniki konkursu na „Logo Szkół Promujących Zdrowie Powiatu Radzyńskiego”.

Foto: 
Zwycięskie logo Szkół Promujących Zdrowie Powiatu Radzyńskiego. Jego autorką jest Anna Juszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Wohyniu

Wyniki konkursu na logo ogłosiła przewodnicząca komisji konkursowej pani Anna Michalak, kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym.
Zwyciężyła praca Anny Juszczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Wohyniu, zaś Sandra Żurawska z Gimnazjum nr 2 z Radzynia otrzymała wyróżnienie.
Nagrodę dla zwycięskiej szkoły ufundował Powiat Radzyński a wręczył Starosta Radzyński Lucjan Kotwica.

Podczas tego spotkania zaprezentowany został także koń do hipoterapii - Niki.
Zakupiło go, dzięki finansowej pomocy sponsorów, Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim „RAZEM”.

Darczyńcom oraz osobom i instytucjom, dzięki którym marzenia o hipoterapii w SOS-W się realizują, podziękowała Dyrektor SOS-W pani Małgorzata Popek.
Są nimi: Lucjan Kotwica, Starosta Radzyński, Radzyński Klub Jeździecki (w szczególności panowie Tadeusz Szczepaniuk i Jerzy Kułak) oraz sponsorzy: Roman Domański (prezes BS w Radzyniu Podlaskim), Edward Bajko (prezes SM SPOMLEK), Krzysztof Grochowski ( KRIS-AUTO), Andrzej Nastaj (prezes Simeny), Krzysztof Manowiec- Auto MAN, Bogda Furman – Kancelaria Notarialna, Agnieszka i Roman Borysiuk (Stajnia Borysiuk), Krzysztof Grabowski.

Sieć Szkół Promujących Zdrowie Powiatu Radzyńskiego tworzą następujące szkoły:

Powiatowy Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie w Powiecie Radzyńskim został powołany przez Starostę Radzyńskiego w kwietniu 2013 r.
Powiatowym Koordynatorem Szkół Promujących Zdrowie Powiatu Radzyńskiego jest Jolanta Purgał, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=576
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:56. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1