Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zaproszenie na II sesję Rady Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-12-08 12:36:57

Mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski i gmin z terenu Powiatu Radzyńskiego, uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2014 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim odbędzie się sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z proponowanym porządkiem obrad jn.:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  - stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu Nr 1/2014
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyboru Starosty
  b) wyboru Wicestarosty
  c) wyboru Członków Zarządu Powiatu  w Radzyniu Podlaskim.
  d) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu  w Radzyniu Podlaskim
  e) powołania Stałych Komisji  Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=578
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 08:29. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1