Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Starosta zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu
Wiadomość dodał: Administrator, 2014-12-19 12:45:25

W okresie od marca do grudnia 2014 r. Powiat Radzyński realizował zadanie „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu radzyńskiego”, które zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Foto: 
Logo WFOŚiGW w Lublinie

Opracowaniem objęto lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych o powierzchni 6036,4474 ha (85 obrębów ewidencyjnych) położone na terenie powiatu radzyńskiego w gminie Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat oraz mieście Radzyń Podlaski.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 209 940 zł, w tym środki: WFOŚiGW -  165 000 zł (78,59%), środki własne – 44 940 zł (21,41%).   

Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w dniu 10 grudnia 2014 r. zostały zatwierdzone przez Starostę Radzyńskiego.

W wyniku realizacji zadania uzyskany efekt ekologiczny to stworzenie warunków do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy objętych niniejszym opracowaniem oraz stworzenie warunków do prawidłowej ochrony przyrody leśnej na obszarze powiatu radzyńskiego.

Obowiązek prawny wykonania takiego opracowania nałożyła ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).

opr. Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=580
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 23:09. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1