Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Nabór ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-01-30 10:42:41

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania krajoznawstwa i turystyki; upowszechniania sportu oraz w ramach regrantingu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zadania powinny być zrealizowane do 17 grudnia 2015 r. z tym, że początek realizacji przewiduje się od 14.03.2015 r.

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter), 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1 lub przesłać za potwierdzeniem odbioru na ww. adres.  

Termin składania ofert upływa 20.02.2015 r. o godzinie 15:00.

Zasady i warunki konkursów określone są w stosownych uchwałach, które Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim podjął na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2015 roku - konkursy ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie:

 

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=588
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:52. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1