Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konkurs rostrzygnięty, dotacje przyznane
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-03-06 11:16:49

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim, na posiedzeniu w dniu 6 marca 2015 roku zapoznał sie z protokołami z posiedzenia komisji konkursowej a nastęnie dokonał wyboru ofert złożonych do otwartego konkursu na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu oraz krajoznawstwa i turystyki na które przyznał dotację zgodnie z załącznikami do uchwał Zarządu Powiatu:

  1. w zakresie upowszechniania sportu - uchwała Nr 18/15
  2. w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki - uchwała Nr 19/15
  3. w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - uchwała Nr 20/15

Z podmiotami, którym została przyznana dotacja i które zakceptują jej wysokość, Zarząd Powiatu podpisze stosowne umowy, po uprzednim uzupełnieniu ofert o zaktualizowane kosztorysy lub harmonogramy, które można pobrać ze strony powiatradzynski.pl:

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=597
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:50. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1