Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zaproszenie na sesję
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-03-20 10:28:49

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się 26 marca 2015 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji. - stwierdzenie quorum, - ustalenie porządku obrad, przyjęcie protokołu Nr IV/2015
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie od 15 stycznia do 6 marca 2015 roku
 4. Informacja dotycząca sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim za 2014 roku.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim o stanie bezpieczeństwa publicznego w 2014 roku w powiecie radzyńskim.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim w zakresie działalności oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie radzyńskim w 2014 roku.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim,

  b) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radzyńskim na lata 2015-2025,

  c) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Radzyńskim na lata 2015-2017

  d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/254/2010 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 września 2010 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim,

  e) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/178/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 10 września 2009 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim,

  f) w sprawie zatwierdzenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2015 roku,

  g)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  h) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2015 rok.
 9. Podjęcie stanowiska Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie budowy drogi S19 odcinek Lublin - Białystok
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady Powiatu

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=599
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:52. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1