Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Sesja Rady Powiatu - zaproszenie
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-03-31 11:57:57

Mieszkańcy z terenu Powiatu Radzyńskiego.
Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
  - stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu Nr V/2015 2.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
  b) w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Radzyńskiego",
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.


Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady Powiatu  

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=601
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:38. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1