Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Integracja społeczna bezrobotnych - konkurs
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-04-15 17:52:44

Starosta Radzyński ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego w 2015 roku.

Zasady i tryb określa załącznik do Zarządzenie Nr 4/15 Starosty Radzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego w 2015 roku.

Oferty należy składaćw siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim.
Termin składania ofert upływa z dniem 7 maja 2015 r. o godz. 10:00

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=603
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:40. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1