Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Integracja społeczna bezrobotnych - rozstrzygnięcie konkursu ofert
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-05-14 14:33:18

Starosta Radzyński dokonał wyboru oferty i podmiotu na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
Została nim Spółdzielnia Socjalna "Radzyńskie Centrum Ekonomii Społecznej".

Zarządzenie Nr 8/15 Starosty Radzyńskiego z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego w 2015 roku.
 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=604
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:41. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1