Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-05-21 13:40:34

Mieszkańców Powiatu Radzyńskiego uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  -  stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołów:
    Nr VI/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku
    Nr VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim od dnia 25 marca do 27 kwietnia 2015 roku.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla powiatu radzyńskiego.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
  a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z wykonania budżetu za 2014 rok
  b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.
  b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2015 rok
  c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady Powiatu

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=605
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 22:54. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1