Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

ANKIETA. Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2030
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-06-16 12:12:42

Szanowni Państwo!
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie dołączonej ankiety - linki poniżej.

Celem ankiety jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Powiatu Radzyńskiego na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron powiatu, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowej Strategii rozwoju w nadchodzącej perspektywie, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju na najbliższe lata.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim:
Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski
lub na adres e-mail: spoleczny@pra.pl
w terminie do 29 czerwca 2015 r.

Za wypełnienie ankiety i poświęcony czas już teraz serdecznie dziękujemy! 

ANKIETA - plik doc

ANKIETA - plik pdf

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=607
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:10. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1