Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

25 czerwca 2015 r. sesja Rady Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-06-17 14:34:37

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego.
Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  -  stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z dnia 28 maja 2015 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim od dnia 12 maja do 15 czerwca 2015 roku.
 4. Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w powiecie.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.
  b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2015 rok
  c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.


Marek Wołosowicz
, Przewodniczący Rady Powiatu

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=608
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 21:17. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1