Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-10-13 14:59:10

Zarząd Powiatu przekazuje do konsultacji społecznych projekt uchwały projekt Uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Na podstawie §3 uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim nr XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, ustala się co następuje:

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=618
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 23:08. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1