Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-10-23 11:14:42

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
        - stwierdzenie quorum,
        - ustalenie porządku obrad,
        - przyjęcie protokołu Nr X/2015 z dnia 14 września  2015 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja ks. Mariusza  Barana o przygotowaniach do obchodów Światowych Dni Młodzieży na terenie Powiatu Radzyńskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim od dnia 24 sierpnia  do  8 października  2015 roku.
 5. Informacja Starosty Radzyńskiego o bezpłatnej pomocy prawnej.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok
        - Przewodniczącego Rady Powiatu
        - Starosty Radzyńskiego .
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (w tym o wynikach egzaminów za rok szkolny 2014/2015) w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radzyńskiego.
  b) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2015 rok.
  d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Wołosowicz

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=619
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:49. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1