Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych UE
Wiadomość dodał: Administrator, 2008-03-17 14:05:49

14 marca br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące kwestii współfinansowania projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Organizatorami szkolenia byli: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kulturalnych, wychowawczych oraz organizacji pozarządowych. Łącznie w szkoleniu udział wzięło ok. 40 osób.

Część merytoryczną poprowadzili pracownicy Oddziału oceny projektów ww. Departamentu: Piotr Zych oraz Magdalena Rynkun. Przedstawili oni założenia RPO WL na lata 2007-2013, zagadnienia kwalifikowalności wydatków, procedury aplikacyjnej oraz omówili projekt formularza wniosku aplikacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=62
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:07. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1