Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Dotacje szkołom niepublicznym
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-10-30 09:44:05

Decyzja Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 października 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138, poz. 2297 z dnia 1 grudnia 2010 r. została opublikowana uchwała Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, która weszła w życie 14 grudnia 2010 r.

Na podstawie § 3 ww. uchwały ustala się, co następuje:

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .
  2. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej w terminie od 30.10.2015  r. do 12.11.2015 r. 
  3. Konsultacje przeprowadza się z podmiotami działającymi na terenie powiatu radzyńskiego.
  4. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego powiatradzynski.pl.
  5. Konsultacje będą przeprowadzane w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres: edukacja@pra.pl lub amichalak@pra.pl
  6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=620
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:38. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1