Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Nieodpłatna pomoc prawna - ogłoszenie konkursu ofert
Wiadomość dodał: Administrator, 2015-11-12 12:07:15

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, którego zasady i tryb określa załącznik do Uchwały - link poniżej.

Uchwała Nr 98/15 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin składania ofert upływa 07.12.2015 r. o godzinie 15:30.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=622
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:42. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1