Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Otwarte konkursy ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-01-18 12:47:04

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2016 r.podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania sportu oraz w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Termin składania ofert upływa 09.02.2016 r. o godzinie 15:30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) oferty do Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1.

Tutaj można pobrać wzór oferty  oraz inne formularze.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=632
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 23:00. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1