Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie radzyńskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-02-09 12:08:24

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 163 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Strategia uwzględnienia programy pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i inne, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych odbywa się po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie radzyńskim na lata 2016 - 2026 (plik pdf, 980 kB).

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=638
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:34. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1