Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Projekty statutów PCPR i PO-W "Mój Dom"
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-02-12 10:59:17

Decyzja Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 11.02.2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał nadających nowe statuty jednostkom organizacyjnym powiatu: PCPR i PO-W "Mój Dom".

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138, poz. 2297 z dnia 1 grudnia 2010 r. została opublikowana uchwała Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, która weszła w życie 14 grudnia 2010 r.
Na podstawie § 3 ww. uchwały ustala się, co następuje:

  1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie nadania Statutów:
  2. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 12.02.2016  r. do 26.02.2016 r.
  3. Konsultacje przeprowadza się z podmiotami działającymi na terenie powiatu radzyńskiego.
  4. Konsultacje będą przeprowadzane w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres: organizacyjny@pra.pl
  5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=640
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 23:06. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1