Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Jestem czysty – uzależnienia i ich wpływ
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-06-07 08:26:23

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim realizuje projekt zatytułowany „Jestem czysty – uzależnienia i ich wpływ”.
Termin realizacji: 6 - 8 czerwca 2016 r.

Foto: 

Zadanie obejmuje cykl wykładów w szkołach oraz jednodniowe otwarte wykłady poświęcone uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
Prelekcje te będą przeprowadzone przez Piotra Stępniaka, znanego opinii publicznej terapeutę, byłego gangstera oraz jego współpracowników z grupy „Boża Banda Byłych Bandytów”. Nasi wykładowcy są od wielu lat zaangażowani w prowadzenie zajęć w zakresie przeciwdziałania nałogom w przedszkolach, szkołach, zakładach karnych, uczelniach, ośrodkach kuratorskich, kościołach różnych denominacji itp.

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży, osób z rodzin zagrożonych uzależnieniami, kuratorów, nauczycieli, terapeutów, osób ze środowisk trzeźwościowych z terenu miasta Radzynia Podlaskiego.
Cele projektu, to:


 Uczestnicy projektu będą mogli wysłuchać wykładów, obejrzeć filmy o szkodliwym wpływie nałogów na zdrowie i psychikę człowieka, osobiście porozmawiać z ludźmi, którzy byli „niewolnikami” tych nałogów, wysłuchać historii ich życia z nałogiem i wyzwolenia się z niego, nauczyć się jak odmawiać, gdy ktoś proponuje używki, zapoznać się ze sposobem spędzenia czasu w trzeźwości. Będzie także czas na zadawanie pytań oraz dyskusję. Zapraszając ludzi, którzy sami przeszli przez tak trudne doświadczenia życiowe, chcemy uzmysłowić społeczeństwu negatywne skutki stosowania używek.

Cele te chcemy zrealizować poprzez osobiste spotkanie dzieci i młodzieży z ludźmi takimi, jak z terapeutą, byłym gangsterem Piotrem Stępniakiem i jego grupą, którzy są żywym dowodem na to, że pomimo najgorszego położenia człowieka i jego upadku, zawsze jest szansa wyjścia i rozpoczęcia nowego „czystego” życia. 

Plan otwartych spotkań:
7 czerwca (wtorek) godz. 18.00 spotkanie autorskie  „I ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii- alkoholizmowi-przemocy”.
8 czerwca (środa) godz. 17.00 – 20.00 wykłady nt. współczesnych uzależnień.
W programie m.in.: wykłady, prezentacje filmów o używkach i ich wpływie na zdrowie człowieka, bezpłatne porady i konsultacje terapeutyczne.
Miejsce spotkań: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim  ul. Parkowa 35.
Więcej informacji na www.kchweradzyn.pl,  tel. 606 454 441    

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Radzyń Podlaski. Projekt ten jest realizacją oferty złożonej do Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim w ramach konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zobacz plakat.

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=652
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 12:28. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1