Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Sesja Rady Powiatu - 23 czerwca 2016 r.
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-06-16 15:01:15

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  - stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołów: Nr XVI/2016 z dnia 17 marca 2016 roku Nr XVII/2016 z dnia 12 maja 2016 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla powiatu radzyńskiego.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
  a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z wykonania budżetu za 2015 rok
  b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2016 rok
  b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz
/-/
Przewodniczący Rady

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=653
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:53. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1