Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

IV Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-07-20 11:57:21

Wzorem lat ubiegłych powiaty lubartowski, radzyński, parczewski, bialski, włodawski i rycki postanowiły zorganizować IV Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Lubartów 2016. Głównym organizatorem w tym roku jest Powiat Lubartowski.

Olimpiada adresowana jest  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wymienionych wyżej powiatów.
Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy  i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Organizacja  Olimpiady składa się z trzech etapów.
Etap szkolny, czyli przeprowadzenie w szkołach testów, kwalifikujących do etapów powiatowych. Przeprowadzenie w każdym z zaangażowanych powiatów etapów powiatowych i wyłonienie przez każdy powiat 3 najlepszych uczniów.
Finał regionalny odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lubartowie dla łącznie 18 laureatów powiatowych w dniu 21 października 2016 r.

Szczegóły organizacyjne zawarte są w załączonym regulaminie - plik .docx.

Zachęcamy  także do zapoznania się z  załączonymi materiałami edukacyjnymi - plik .pdf.

Laureatom olimpiady zapewnione zostaną atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

Jerzy Popek, koordynator powiatowy

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=654
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:36. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1