Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

KONKURS - nieodpłatna pomoc prawna
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-10-12 14:19:14

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zasady i tryb otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa Załącznik do uchwały Nr 97/16 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 12 października 2016 r.

Uchwała Nr 97/16 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wraz załącznikiem (plik pdf).

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=660
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 06:28. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1