Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Dotacje dla szkół niepublicznym w 2017 r. - projekt uchwały
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-11-09 14:54:44

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 9 listopada 2016 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138, poz. 2297 z dnia 1 grudnia 2010 r. została opublikowana uchwała Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, która weszła w życie 14 grudnia 2010 r.

Na podstawie § 3 ww. uchwały ustala się, co następuje:

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
  2. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej w terminie od 09.11.2016  r. do 23.11.2016 r.
  3. Konsultacje przeprowadza się z podmiotami działającymi na terenie powiatu radzyńskiego.
  4. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego powiatradzynski.pl.
  5. Konsultacje będą przeprowadzane w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres: edukacja@pra.pl .
  6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=664
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 21:11. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1