Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Spotkanie z Lubelskim Wicekuratorem Oświaty
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-11-25 14:21:23

22 listopada 2016 r. w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja poświęcona projektom zmian w edukacji. Jej inicjatorem był Starosta Radzyński – Pan Lucjan Kotwica.

Foto: Monika Chojnacka
Od lewej: Eugeniusz Pelak – Wicekurator Oświaty w Lublinie, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Lucjan Kotwica - Starosta Radzyński oraz Ewa Grodzka - Dyrektor I LO.

W spotkaniu udział wzięli Pan Eugeniusz Pelak – Wicekurator Oświaty w Lublinie, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski oraz przedstawiciele oświaty i samorządowcy z Powiatu Radzyńskiego. W wydarzeniu uczestniczyli również nauczyciele i dyrektorzy szkół z powiatu bialskiego i parczewskiego.

Konferencję otworzyło wystąpienie Pana Eugeniusza Pelaka, Wicekuratora Oświaty w Lublinie, które poświęcone było najistotniejszym zmianom, jakie mają nastąpić w polskim ustroju szkolnym, m.in.: przekształceń szkół, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Kolejną ważną częścią spotkania były pytania zadawane przez uczestników konferencji, na które starał się odpowiedzieć Lubelski Wicekurator Oświaty zapewniając, że zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat z dbałością o każdy szczegół i każdego ucznia, aby miał dobrą szkołę i dobrą edukację.

Magdalena Czerwińska, Starostwo Powiatowe 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=667
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:10. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1