Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-11-24 12:19:10

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 09.11.2016 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej www.powiatradzynski.pl.

Konsultacje były przeprowadzone z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Radzyńskiego w terminie od 09.11.2016 r. do 23.11.2016 r. w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres edukacja@pra.pl.

Za ich przeprowadzenie odpowiedzialny był Wydział Edukacji.

W terminie do dnia 23.11.2016 r. (włącznie) br nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Informacja z przeprowadzonych konsultacji została przedstawiona Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 23.11.2016 r.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=668
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 08:37. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1