Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-11-30 09:31:02

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 roku dokonał wyboru oferty oraz podmiotu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informację o wyniku tego konkursu zawiera załącznik do uchwały nr 119/16 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyboru oferty oraz podmiotu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na konkurs wpłynęło 9 ofert.

Zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r., poz.1255) powiat radzyński powierza organizacji pozarządowej prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Będzie on zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, Potockiego 1, pokój nr 2A.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) przez 4 godziny dziennie.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=669
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:52. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1