Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Szkolenie dla NGO
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-12-02 14:30:08

Dotyczyć będzie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych wzorów ofert, ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r.  o godz.10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaski Plac. I. Potockiego 1 (sala nr 9).

Tematem spotkania będzie omówienie ostatnich zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nowych wzorów druków ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, które będą obowiązywać w 2017 r.
Spotkanie poprowadzą pracownicy  Wydziału Spraw Społecznych.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Radzyńskiego.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=670
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 10:07. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1