Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Uwaga! Obowiązuje ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych
Wiadomość dodał: Administrator, 2016-12-23 08:41:05

Stanowi o tym ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zakaz obowiązuje od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=673
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 08:33. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1