Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-01-04 09:26:50

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim O G Ł A S Z A następujące otwarte konkursy ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Rodzaje wspieranych zadań:

Treść ogłoszenia: Uchwała Nr 1/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 3 stycznia 2017 r.

2. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie upowszechniania sportu.

Rodzaje wspieranych zadań:

Treść ogłoszenia: Uchwała Nr 2/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 3 stycznia 2017 r.

3. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Rodzaje wspieranych zadań:

Treść ogłoszenia: Uchwała Nr 3/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 3 stycznia 2017 r.

4. Otwarty konkurs dotyczący rozpoczęcia naboru ofert na operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Treść ogłoszenia: Uchwała Nr 4/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 3 stycznia 2017 r.

Termin składania ofert upływa 25.01.2017 r. o godzinie 15:30

Roczny Program Współpracy oraz OBOWIĄZUJĄCE WZORY DOKUMENTÓW znajdują się na stronie powiatradzynski.pl w zakładce NGO - > Dokumenty

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=676
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:43. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1