Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-02-09 08:11:55

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 roku zatwierdził protokoły z posiedzenia komisji konkursowych powołanych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań pożytku publicznego na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania krajoznawstwa, turystyki i sportu.

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 roku zatwierdził protokoły z posiedzenia komisji konkursowych z dnia 6.02.2017 r. powołanych przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwałą Nr 13/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki i uchwałą Nr 14/17 w zakresie upowszechniania sportu.

Dokonał także wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. i udzielił dotacji na realizację tych zadań publicznych w 2017 r.:

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=681
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 08:36. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1