Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-02-10 14:26:59

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego.
Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji
  - stwierdzenie quorum
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu Nr XXV/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami
 4. Analiza rynku pracy.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych  w Powiecie Radzyńskim do nowego ustroju szkolnego,
  b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim,
  c) w sprawie zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim.
  d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2017 rok
  e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
   
  Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=682
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 23:09. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1