Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Nabór na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-03-17 11:01:42

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza naboru na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim.

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być złożone w Punkcie Obsługi Interesanta w  Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim” lub doręczone listownie, w terminie do dnia 27.03.2017 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 1-300 Radzyń Podlaski.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona indywidualna rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie na numer telefonu podany w CV.
 

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim o naborze na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim  (załącznik do uchwały Nr 32/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 17 marca 2017 r.) - plik pdf.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=690
Wydrukowano dnia:  12-12-2017r. o godzinie: 20:49. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1