Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu
Wiadomość dodał: Administrator, 2017-03-29 14:19:43

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego. Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji
  - stwierdzenie quorum
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołów:
  - Nr XXVI/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku
  - Nr XXVII/2017 z dnia 3 marca 2017 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim w 2016 roku
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok  dla Powiatu Radzyńskiego.
 6. Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w powiecie. 
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Radzyńskim do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
  b) w sprawie zatwierdzenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku.
  c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2017 rok
  d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=694
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:55. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1